KS Praha logo
CZ
CZ EN
KS Praha – region Jih

KS Praha – region Jih

Jsme otevřeným společenstvím pro všechny generace. Vzájemně se podporujeme a povzbuzujeme, abychom žili v souladu s Božím slovem, s důrazem na modlitbu, Boží svatost a štědré dávání. Vytváříme prostor pro blízké osobní vztahy. Během týdne se scházíme na domácích skupinkách, kde je možné mluvit o osobních věcech, modlit se a zabývat se Biblí…

Administrativní budova

Administrativní budova

  • GPS
    Budějovická 9, Praha 4
  • datum
    Každou neděli (kromě první v měsíci) v 10:00.

Novinky

Pronájem prostorů

Od října se nám opět podařilo domluvit pronájem našich prostor. Jedná se o křesťanský sbor The COP Czech Ministries, kteří mají pronajatou Budějovickou v časech: neděle 12:45 - 17:00 pátek 17:00 - 19:00

Kalendář 8. 10. 2018

Kázání

Prokletí fíkovníku

Prokletí fíkovníku patří k jednomu z výkladově obtížnějších míst Nového zákona. Událost máme zachycenu evangelisty Markem (podrobněji) a Matoušem. V drobných nuancích se obě podání liší. Klíč k porozumění textu lze nalézt v kontextu nadcházejících událostí (stalo se to 5 dní před Velikonocemi), místních klimatických podmínkách, obraznému jednání proroků a tomu, čeho je fíkovník obrazem...

Biblický verš Mk 11,13-14; 20-25
Kalendář 24. 11. 2019
Logo
Region je součástí Sboru Křesťanské společenství Praha