KS Praha logo
CZ
CZ EN
KS Praha – region Jih

KS Praha – region Jih

Jsme otevřeným společenstvím pro všechny generace. Vzájemně se podporujeme a povzbuzujeme, abychom žili v souladu s Božím slovem, s důrazem na modlitbu, Boží svatost a štědré dávání. Vytváříme prostor pro blízké osobní vztahy. Během týdne se scházíme na domácích skupinkách, kde je možné mluvit o osobních věcech, modlit se a zabývat se Biblí…

Administrativní budova

Administrativní budova

  • GPS
    Budějovická 9, Praha 4
  • datum
    Bohoslužby v neděli od 10:00 (kromě 1. neděle v měsíci) nebo online na webu: kspraha.cz/live

Nejbližší události

Novinky

Pronájem prostorů

Od října se nám opět podařilo domluvit pronájem našich prostor. Jedná se o křesťanský sbor The COP Czech Ministries, kteří mají pronajatou Budějovickou v časech: neděle 12:45 - 17:00 pátek 17:00 - 19:00

Kalendář 8. 10. 2018

Kázání

Příklad sborových starších

Petr píše nejen starším, ale celému sboru, takže jeho slova se týkají současných i budoucích starších a lidé jimi mohou své starší poměřovat. Vzájemná pokora je zde uváděna jako základ vzájemných vztahů. Samuel je příkladem pro další vedoucí v tom, v čem obstál a varováním v tom, kde neobstál.

Biblický verš 1Pt 5,1-5; 1S 12,33
Kalendář 14. 11. 2021

Svoboda

Na čem je založena svoboda? Jsme vězni, zajatci nebo svobodní?

Biblický verš Ga 5,13; Ga 5,1; Iz 61,1; Lk 4,17-21; 2Kor 3,17
Kalendář 24. 10. 2021
Logo
Region je součástí Sboru Křesťanské společenství Praha