KS Praha logo
CZ
CZ EN
KS Praha – region Jih

KS Praha – region Jih

Jsme otevřeným společenstvím pro všechny generace. Vzájemně se podporujeme a povzbuzujeme, abychom žili v souladu s Božím slovem, s důrazem na modlitbu, Boží svatost a štědré dávání. Vytváříme prostor pro blízké osobní vztahy. Během týdne se scházíme na domácích skupinkách, kde je možné mluvit o osobních věcech, modlit se a zabývat se Biblí…

Administrativní budova

Administrativní budova

  • GPS
    Budějovická 9, Praha 4
  • datum
    Bohoslužby každou neděli (kromě první v měsíci) v 10:00

Nejbližší události

Novinky

Pronájem prostorů

Od října se nám opět podařilo domluvit pronájem našich prostor. Jedná se o křesťanský sbor The COP Czech Ministries, kteří mají pronajatou Budějovickou v časech: neděle 12:45 - 17:00 pátek 17:00 - 19:00

Kalendář 8. 10. 2018

Kázání

Církev – společenství Božího lidu

Zaslíbená země nebo ne? Co objevilo dvanáct zvědů v zaslíbené zemi? Proč Jozue a Káleb nesli trest, který si nezasloužili? Cesta od srdce otroka k srdci svobodného člověka.

Biblický verš Nu 13-14
Kalendář 20. 9. 2020

Na cestu

Máme toho možná hodně za sebou. Někdy už nemáme chuť jít dál. Může nás ochromit vina, beznaděj, pohodlnost, starosti nebo můžeme prostě rezignovat na to, že by se kdy něco změnilo. Ale hlasitěji než všechny tyto hlasy zní pozvání znovu se vydat na cestu.

Biblický verš 2Pa 36,22-23
Kalendář 13. 9. 2020
Logo
Region je součástí Sboru Křesťanské společenství Praha