KS Praha logo
CZ
CZ EN

Úvodní slovo

Jsme otevřeným společenstvím pro všechny generace. Vzájemně se podporujeme a povzbuzujeme, abychom žili v souladu s Božím slovem, s důrazem na modlitbu, Boží svatost a štědré dávání. Vytváříme prostor pro blízké osobní vztahy. Během týdne se scházíme na domácích skupinkách, kde je možné mluvit o osobních věcech, modlit se a zabývat se Biblí. Během roku pořádáme společné víkendové výlety, zimní a letní dovolené.

Na nedělních bohoslužbách uslyšíte svědectví lidí o životě s Bohem, písně chval i zamyšlení nad Biblí. Vaše děti se zatím mohou zúčastnit nedělní školy, kde je připraven program pro předškolní i školní děti.

Bohoslužby i další akce jsou přístupny široké veřejnosti. Jste srdečně zváni. Toužíme po tom, aby každý osobně poznal Boží lásku. Těšíme se na vás.

Stanislav Roubal, starší KS Praha Jih