KS Praha logo
CZ
CZ EN

Kdo přežije církev: Evangelizace a učednictví

Jaká zpráva je nejdůležitější pro život člověka? Uvěřil jsi v Pána Ježíše, předávej dál.

KazatelStanislav Roubal Datum kázání 29. 10. 2023 Biblický verš Mt 3.2, Mt 4.23, Ř 6.23, 1Kor 15.3-4, Ř 10.9, Ef 2.8-9, 2Ti 2.2
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
28:44

Další podobná kázání

Zjevení: Jen beránek je hoden

Církev, vztahy věřících Hřích, pokání, odpuštění Následování Krista

Kniha Zjevení přináší povzbuzení pro trpící a pronásledované církev. Ukazuje, že nad všemi tyrany tohoto světa, je tu panovník, který o všem ví a zjedná spravedlnost všem utlačovaným. Již z dřívějších vidění proroka Daniela se dozvídáme, že Bůh tento soud a následnou vládu svěřuje jakémusi Synu člověka. Kniha Zjevení pak identitu této postavy dále upřesňuje....

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 12. 11. 2023 Biblický verš Da 7,9–14; Zj 5,1–14; Zj 13,8; Zj 20,12–15 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Kdo přežije církev: Desátky

Církev, vztahy věřících Následování Krista Štědrost, peníze, majetek

Proč peníze považujeme za tak citlivé téma? Jsou hluboce spojeny s naší identitou, odrazují naše hodnoty a rozhodnutí. Honza Adamec otevírá toto citlivé téma, proč je toto téma klíčové a jak peníze odráží naše životní postoje.

KazatelJan Adamec Datum kázání 22. 10. 2023 Biblický verš L 17; 2K 8,9
Stáhnout MP3 Poslechnout

Kdo přežije církev: Proč v ní vůbec být?

Bůh, Kristus, Duch svatý Církev, vztahy věřících

Bůh nás stvořil s potřebou někam patřit. Církev je Tělem Kristovým, do kterého byl při uvěření zapojen každý následovník Pána Ježíše. Abychom přijali vše, co skrze církev chce Bůh dávat a dělat, potřebujeme se aktivně zapojit do místního sboru, kde přijímáme povzbuzení i napomenutí, sloužíme si navzájem duchovními dary a společně se učíme Krista následovat.

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 8. 10. 2023 Biblický verš 1. Kor. 12, 12 – 18; Heb. 10, 25; 1. Petr. 5, 2; 1. Tess. 5, 12
Stáhnout MP3 Poslechnout