KS Praha logo
CZ
CZ EN

Duch svatý – Letnice

KazatelJakub Tichý Datum kázání 19. 5. 2024
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
23:28

Další podobná kázání

Kdo je Duch svatý?

Bůh, Kristus, Duch svatý

Kdo je Duch svatý? Třetí osoba Boží Trojice, která byla při stvoření, našem obrácení a nyní má chrám v našem těle. A chce mít s námi vztah. Chceme to i my?

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 12. 5. 2024 Biblický verš Gen. 1, 1 - 2; Luk. 1, 35; Luk. 3, 21 – 22; Jan. 20, 22; 1. Kor. 6, 19 – 20
Stáhnout MP3 Poslechnout

Kdo přežije církev: Proč v ní vůbec být?

Bůh, Kristus, Duch svatý Církev, vztahy věřících

Bůh nás stvořil s potřebou někam patřit. Církev je Tělem Kristovým, do kterého byl při uvěření zapojen každý následovník Pána Ježíše. Abychom přijali vše, co skrze církev chce Bůh dávat a dělat, potřebujeme se aktivně zapojit do místního sboru, kde přijímáme povzbuzení i napomenutí, sloužíme si navzájem duchovními dary a společně se učíme Krista následovat.

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 8. 10. 2023 Biblický verš 1. Kor. 12, 12 – 18; Heb. 10, 25; 1. Petr. 5, 2; 1. Tess. 5, 12
Stáhnout MP3 Poslechnout

Na cestě: Příjezd do Jeruzaléma

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista

Máte rádi, když vám někdo říká, co máte dělat a dává vám nevyžádané rady? A co kdyby tento svět a naše životy řídil někdo, kdo ho stvořil a zná ho do nejmenších detailů?

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 26. 3. 2023
Stáhnout MP3 Poslechnout

Na cestě: Marnotratný syn

Bůh, Kristus, Duch svatý Hřích, pokání, odpuštění O Bibli

Příběh o marnotratném synu je velmi známý. V příběhu figuruje ale i druhý syn. Co mají společného? A jak na chování obou synů reaguje otec?

KazatelJakub Tichý Datum kázání 19. 3. 2023 Biblický verš Luk.15:11-32
Stáhnout MP3 Poslechnout